Fremtidens leder til fremtidens hovedorganisasjon 

Vi søker Administrerende direktør til Virke

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringene med mer enn 21000 virksomheter og organisasjoner som medlemmer. Virke er en av de viktigste organisasjonene som påvirker rammebetingelsene norske virksomheter skal arbeide under i fremtiden.

Virke er en dynamisk organisasjon i stadig vekst som er en pådriver for et samfunn der nyskaping og omstilling er viktigere enn å bevare gårsdagens strukturer.

Administrerende direktør i Virke er en samlende, synlig og tydelig leder som skal sikre medlemmenes interesser og utvikle Virkes posisjon som en viktig samfunnsaktør.

Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for at Virke ivaretar sin rolle i trepartssamarbeidet til det beste for norsk næringsliv.

Administrerende direktør er Virkes fremste ambassadør på alle offentlige arenaer, overfor politikere, myndigheter og i media og skal fremme de verdier organisasjonen representerer.

Stillingen rapporterer direkte til Virkes sentralstyre.

Viktige ansvarsområder vil være

 • Bygge sterke relasjoner ovenfor medlemsvirksomheter og bidra til medlemsvekst
 • Overordnet ansvar for utvikling av organisasjonen, herunder sikre gjennomføring av strategi i henhold til styrets vedtak
 • Sette premissene for Virkes overordnede politikkutvikling
 • Virkes fremste talsperson i media
 • Representere organisasjonen tydelig og representativt utad på alle relevante arenaer; ovenfor regjering, storting, myndigheter, media, akademia og norsk næringsliv
 • Bygge nettverk og påvirke i det politiske system, både sentralt og lokalt
 • Ha tett kontakt med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene
 • Til enhver tid ha innsikt i internasjonale trender og utvikling som vil påvirke norsk næringsliv og medlemsvirksomheter spesielt
 • Delta i internasjonale fora
 • Være en motiverende og inspirerende leder

Kvalifikasjoner

 • Toppledererfaring fra større og/eller relevante virksomheter
 • Erfaring fra privat næringsliv
 • God forretningsforståelse
 • Erfaring med politisk påvirkning er en fordel
 • Ha forståelse for to- og trepartssamarbeidet
 • Ha forståelse for og helst erfaring med tarifforhandlinger
 • Solid samfunnskunnskap
 • Viser interesse og forståelse for ideell sektor og frivillighet
 • Relevant høyere utdanning fra universitet / høyskole

Personlige egenskaper

 • Visjonær og fremtidsorientert
 • Evne til å beslutte og gjennomføre komplekse prosesser
 • Evne til å gjøre et sterkt inntrykk på andre og få andre med seg
 • God relasjons- og nettverksbygger
 • God formidlingsevne
 • Tydelig og resultatorientert
 • Høy integritet og evne til å håndtere press
 • Inspirerende og motiverende

Vi tilbyr en unik mulighet for en spennende og utfordrende stilling i en viktig hovedorganisasjon og en sentral samfunnsaktør i utviklingen av fremtidens næringsliv.

For mer informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere i Assessit:

Kenneth Ryvoll Klev

Kenneth Ryvoll Klev

Partner

+47 970 64 624
krk@assessit.no
Linkedin

Øistein Magnussen

Øistein Magnussen

Partner / Gründer

+47 901 06 060
oma@assessit.no
Linkedin

Er du klar?